Malaysia - 2010

Kuala Lumpur

   
 
Bird Park Bird Park
   

Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
Bird Park Bird Park
   
   
   
Batu Caves  
   
Batu Caves Batu Caves
   
from top of Twin towers  
   
from top of Twin towers  
   
from top of Twin towers  
   
Twin towers Twin towers
   
  Twin towers
   
Twin towers  
   
Twin towers Istana Negara-  Residence of king of Malaysia
   
Thean Hou temple Thean Hou temple
   
Thean Hou temple Thean Hou temple
   
Thean Hou temple Thean Hou temple
   
Genting Genting
   
Genting Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
Melaka Melaka
   
   
Putrajaya Putrajaya
   
Putrajaya Putrajaya
   
Putrajaya Putrajaya
   
Putrajaya Putrajaya
   
Putrajaya Putrajaya
   
Putrajaya Fingilish in Malaysia
   
Fingilish in Malaysia Fingilish in Malaysia
   
   
top